Miljöarbete

Vår miljöpolicy


 

Sturup Airport Hotel, Jonas Svensson leder hållbarhetsarbetet.
Vårat fokus är att ständigt bli bättre på miljöarbete. Vi följer miljölagstiftning och krav.

Vi minimerar miljöpåverkan samt utvärderar kontinuerligt olika miljöaspekter. Hotellet prioriterar miljövänligare alternativ. Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer, försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

Vi har som ambition och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier genom att använda så lite skadliga ämnen som möjligt. Städkemikalier som används för gästrummen och allmänna utrymmen är nästan 100% miljömärkta. Vårt mål är att minska energiförbrukningen, därför kommer verksamheten använda 100% LED eller lågenergilampor.

Hotellet strävar efter att använda ekologiska, kravmärkta eller miljömärkta produkter av olika slag, och kommer att öka varje år.
Vi återvinner och sopsorterar samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
Vi utbildar även vår personal med jämna mellanrum i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

Ledningen på Sturup Airport Hotel ser till att verksamheten kontinuerligt håller på med miljöarbete enligt vår miljöpolicy och miljömål.