GDPR

Privacy Policy

Privacy Policy

Sturup Airport Hotel (org.nr. 556453-9293) behandlar personuppgifter med att värna om din integritet och följer vid varje tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Sturup Airport Hotel behandlar personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla, underhålla tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpade villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Sturup Airport Hotel samlar in och behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder tjänsterna, t ex. gör en bokning eller under och efter din vistelse. Vi använder olika metoder för att samla in personuppgifter som exempelvis cookies, web beacons och kundundersökningar.

Det är viktigt för Sturup Airport Hotel att alltid hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att importera personuppgifter från dig från externa källor såsom offentliga register.

INFORMATION FRÅN OCH OM DIG SOM VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och denna integritetspolicy. Den information som kan komma att samlas in är till exempel uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, IP adress, uppgifter för att underlätta användandet av tjänsterna(såsom inloggning), för valt språk, användarhistorik, uppgifter om medlemskap, information om resesällskap, bokningsreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid aktuta situationer, krav på särskild diet, krav på handikappsanpassning och annan information du lämnar vid användning av tjänsterna. Som exempel på personuppgifter från bolag utanför Sturup Airport Hotel kan nämnas uppdaterad adressinformation och demografisk information.

Sturup Airport Hotel använder personuppgifter för att:

  • Administrera, tillhandhålla, utveckla, och underhålla tjänsterna.
  • Bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna
  • Kontakta dig via sms eller e post för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning
  • Diagnostisera fel, optimera tekniken, och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförande av tjänterna.
  • Analysera statistik och användarebeteenden rörande våra tjänster
  • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster
  • Maknadsföra våra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Under vardera behandling som angivits ovan finns en definierad lagringsperiod.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER OCH MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part. Som framgår ovan kan dina personuppgifter komma att överföras till företag inom och utanför EU/EES. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och Sturup Airport Hotel kommer alltid att ingå nödvändiga personuppgiftsbehandlingsavtal med de företag som behandlar dina personuppgifter åt våra vägnar.

ÖVERLÅTELSE

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kom till vårt hotell och tala med receptionen så hjälper vi dig.

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämpad dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss.