Environment

Environmental work

OUR ENVIRONMENTAL WORK

Sturup Airport Hotel är miljödiplomerad med Green Key. Green Key drivs internationellt av Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer. Green Key stöds av World Tourism Organization och United Nations Environment Programme. En logi – eller konferensanläggning med Green Key märkning arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan  genom att uppfylla ett stort antal kriterier inom exempelvis miljöledning, el, energi, vatten, kemikalieförbrukning, avfallshantering, livsmedel och CSR. Obligatoriska och kontinuerlig externa kontroller sker för att få och behålla Green Key märkningen. Läs gärna mer på www.greenkey.global

Genom miljömärkning av hela vår anläggning förbinder vi oss vid att inte bara följa den svenska miljölagstiftningen, utan att förlöpande utveckla insatserna inom verksamheten.

Vårat fokus är att ständig bli bättre på miljöarbete och minimerar miljöpåverkan samt utvärderar kontinuerligt olika miljöaspekter.  Hotellet prioriterar miljövänligare alternativ.

Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer, försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla läsningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

Vi har som ambition och sträva efter att släppa ut mindre kemikalier genom att använda så lite skadliga ämnen som möjligt. Städkemikalier som används för gästrummen och allmänna utrymmen är nästan 100% miljömärkta.

Vårt mål är att minska energiförbrukningen, därför kommer verksamheter använda 100% LED eller lågenergilampor.

Hotellet strävar efter att använda ekologiska, kravmärkta eller miljömärkta produkter av olika slag, och kommer att öka varje år. Vi återvinner och sopsorterar samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställa och uppmuntrar dem att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Ledningen på Sturup Airport hotel ser till att verksamheten kontinuerligt håller på med miljöarbete enligt vår miljöpolicy och miljömål.

Jonas Svensson
VD/hållbarhetsarbetsledare

Our hotel is awarded with the eco-label Green Key

You are staying in a hotel awarded with the international eco-label Green Key. We are actively working with environmental and sustainability issues, by following Green Key’s comprehensive criteria.

 

OUR EFFORTS

Here are examples of our efforts:

 • We use energy from 100% renewable sources, energy-saving lighting and have routines for saving energy.
 • We have taken steps to reduce the water
 • We sort and recycle our waste as well as our guests’
 • We use eco-labeled detergent and cleaning
 • We offer our guests organic products at breakfast.
 • We are taking initiatives to reduce food waste.
 • We measure our greenhouse gas emissions annually in order to reduce our climate impact.

 

WOULD YOU LIKE TO HELP US?

We hope you would like to help us reduce our environmental impact, please:

 • Leave recyclable packaging, cans and bottles in the room, we will sort it for
 • Use your towel an extra day.
 • We change your sheets after three nights. Let us know if you wish to keep them longer.
 • Use the door hanger if your room does not need cleaning every day.
 • Turn off the lights, shut down electronics and unplug
 • Drink our tap water. It’s safe to drink, delicious and free of
 • Avoid throwing food by not taking more food than you can eat.
 • Travel with public transport or borrow one of our bikes.

 

ABOUT GREEN KEY

Green Key is an international eco-label within the tourism and hospitality industry and present in more than 65 countries worldwide. The label is internationally managed by Foundation for Environmental Education who is partnered by UNEP, UNESCO and the World Tourism Organization. Today, over 170 establishments are eco-labeled with Green Key in Sweden. All Green Key establishments are checked through frequent audits, to ensure compliance of the criteria.

Read more at  www.greenkey.global and www.greenkey.se.