miljön

Vi bryr oss om miljön

VI ÄR MILJÖMÄRKTA MED GREEN KEY 

Sturup Airport Hotel är  med Green Key. Green Key drivs internationellt av Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer. Green Key stöds av World Tourism Organization och United Nations Environment Programme. En logi – eller konferensanläggning med Green Key märkning arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan  genom att uppfylla ett stort antal kriterier inom exempelvis miljöledning, el, energi, vatten, kemikalieförbrukning, avfallshantering, livsmedel och CSR. Obligatoriska och kontinuerlig externa kontroller sker för att få och behålla Green Key diplom. Läs gärna mer på www.greenkey.global

 

Genom miljödiplomering av hela vår anläggning förbinder vi oss vid att inte bara följa den svenska miljölagstiftningen, utan att förlöpande utveckla insatserna inom verksamheten.

Vårat fokus är att ständig bli bättre på miljöarbete och minimerar miljöpåverkan samt utvärderar kontinuerligt olika miljöaspekter.  Hotellet prioriterar miljövänligare alternativ.

Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer, försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla läsningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

Vi har som ambition och sträva efter att släppa ut mindre kemikalier genom att använda så lite skadliga ämnen som möjligt. Städkemikalier som används för gästrummen och allmänna utrymmen är nästan 100% miljömärkta.

Vårt mål är att minska energiförbrukningen, därför kommer verksamheter använda 100% LED eller lågenergilampor.

Hotellet strävar efter att använda ekologiska, kravmärkta eller miljömärkta produkter av olika slag, och kommer att öka varje år. Vi återvinner och sopsorterar samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställa och uppmuntrar dem att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Ledningen på Sturup Airport hotel ser till att verksamheten kontinuerligt håller på med miljöarbete enligt vår miljöpolicy och miljömål.

Jonas Svensson
VD/hållbarhetsarbetsledare

Du bor på ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key.

Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom Green Keys omfattande kriterier.

 

 

VÅRA ÅTAGANDEN

Här är exempel på våra åtaganden:

 • Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
 • Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
 • Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers
 • Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
 • Våra gäster erbjuds ekologiska produkter på frukosten.
 • Vi jobbar mot minskat matsvinn.
 • Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

 

VILL DU HJÄLPA OSS?

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, vänligen:

 • Lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åt
 • Använd din handduk en extra dag.
 • Vi byter dina lakan efter tre nätter. Meddela oss om du önskar byte av lakan mer sällan.
 • Häng ut dörrhängaren om rummet inte behöver städas varje dag om du stannar flera nätter.
 • Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur
 • Undvik att kasta mat genom att t.ex. inte ta mer mat än du orkar äta upp.
 • Res kollektivt eller låna en av våra cyklar.

OM GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global.