miljön

Vi bryr oss om miljön

VÅRT MILJÖARBETE

Sturup Airport Hotel är miljödiplomerad med Green Key. Green Key drivs internationellt av Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer. Green Key stöds av World Tourism Organization och United Nations Environment Programme. En logi – eller konferensanläggning med Green Key märkning arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan  genom att uppfylla ett stort antal kriterier inom exempelvis miljöledning, el, energi, vatten, kemikalieförbrukning, avfallshantering, livsmedel och CSR. Obligatoriska och kontinuerlig externa kontroller sker för att få och behålla Green Key märkningen. Läs gärna mer på www.greenkey.global

Genom miljömärkning av hela vår anläggning förbinder vi oss vid att inte bara följa den svenska miljölagstiftningen, utan att förlöpande utveckla insatserna inom verksamheten.

Vårat fokus är att ständig bli bättre på miljöarbete och minimerar miljöpåverkan samt utvärderar kontinuerligt olika miljöaspekter.  Hotellet prioriterar miljövänligare alternativ.

Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer, försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla läsningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

Vi har som ambition och sträva efter att släppa ut mindre kemikalier genom att använda så lite skadliga ämnen som möjligt. Städkemikalier som används för gästrummen och allmänna utrymmen är nästan 100% miljömärkta.

Vårt mål är att minska energiförbrukningen, därför kommer verksamheter använda 100% LED eller lågenergilampor.

Hotellet strävar efter att använda ekologiska, kravmärkta eller miljömärkta produkter av olika slag, och kommer att öka varje år. Vi återvinner och sopsorterar samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställa och uppmuntrar dem att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Ledningen på Sturup Airport hotel ser till att verksamheten kontinuerligt håller på med miljöarbete enligt vår miljöpolicy och miljömål.

Jonas Svensson
VD/hållbarhetsarbetsledare